Bộ đàm các loại

Máy bộ đàm Motorola CP1660 99 kênh -3%

Máy bộ đàm Motorola CP1660 99 kênh

3.200.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola GP-388Plus 199 kênh -5%

Máy bộ đàm Motorola GP-388Plus 199 kênh

1.750.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola SMP-818 -5%

Máy bộ đàm MOTOROLA SMP-818 8W

1.700.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207 UHF banner -7%

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207 UHF

1.600.000 VNĐ 1.480.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3212 -8%

Máy bộ đàm Kenwood TK-3212 UHF

2.350.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3302 UHF banner -12%

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3302 UHF

1.650.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

Máy bộ đàm iCOM IC-V85 -4%

Máy bộ đàm iCOM IC-V85

2.050.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2302-VHF banner -7%

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2302

1.600.000 VNĐ 1.480.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2207 -12%

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2207 VHF

1.550.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola GP-900 plus banner -25%

Máy bộ đàm Motorola GP-900 Plus

1.550.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola GP-2000s -5%

Máy bộ đàm Motorola GP-2000s

2.900.000 VNĐ 2.750.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola GP88 -16%

Máy bộ đàm Motorola GP88

2.700.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ

Máy bộ đàm Chierda CD-K16 công suất 8W -8%

Máy bộ đàm Chierda CD-K16 công suất 8W

2.350.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ

Máy bộ đàm Chierda CD-K18 VHF -9%

Máy bộ đàm Chierda CD-K18 VHF

2.150.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2212 Vhf -8%

Máy bộ đàm Kenwood TK-2212 VHF

2.350.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ

Máy bộ đàm chống nước Chierda CD-728 8W -8%

Máy bộ đàm chống nước Chierda CD-728 8W

2.300.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3217 UHF -12%

Máy bộ đàm Kenwood TK-3217 UHF

2.350.000 VNĐ 2.050.000 VNĐ

Bộ đàm Taxi Kenwood TM 481A UHF -3%

Bộ đàm Taxi Kenwood TM 481A UHF

4.000.000 VNĐ 3.850.000 VNĐ

Máy bộ đàm Baofeng BF-888S -13%

Máy bộ đàm Baofeng BF-888S

750.000 VNĐ 650.000 VNĐ

Máy bộ đàm Baofeng BF-666s -13%

Máy bộ đàm Baofeng BF-666s

750.000 VNĐ 650.000 VNĐ

Máy bộ đàm chống nước chuyên dụng TTI TX-1000U -6%

Máy bộ đàm chống nước chuyên dụng TTI TX-1000U

3.300.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ

Nhắn tin qua Facebook