Bộ đàm các loại

Máy bộ đàm ICOM IC-V80 -7%

Máy bộ đàm iCOM IC-V80

2.000.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ

Bộ đàm Chierda CD-K18 VHF -7%

Máy Bộ đàm Chierda CD-K18

2.100.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

Bộ đàm Chierda CD-628 8W Long Range -6%

Máy Bộ đàm Chierda CD-628 8W Long Range

2.200.000 VNĐ 2.050.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2217 & TK-3217 -8%

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2217

2.300.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3107

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3107

950.000 VNĐ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-278 -15%

Máy bộ đàm KENWOOD TK-278

2.300.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

Máy bộ đàm Kenwood TK-378 -28%

Máy bộ đàm Kenwood TK-378

2.300.000 1.650.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola Clarigo-418 -3%

Máy bộ đàm Motorola Clarigo–418

1.600.000đ 1.550.000đ

Máy bộ đàm Motorola GP-368 -18%

Máy bộ đàm Motorola GP-368

1.650.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola GP-338 -8%

Máy bộ đàm Motorola GP-338

5.100.000 4.650.000

Máy bộ đàm Motorola SMP-418 -7%

Máy bộ đàm MOTOROLA SMP-418

1.350.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ

Máy bộ đàm Motorola Mag one A8 -4%

Máy bộ đàm Motorola Mag one A8

1.500.000 VNĐ 1.430.000 VNĐ

Máy bộ đàm HYT TC500s

Máy bộ đàm HYT TC500s

1.450.000

Máy bộ đàm HYT TC508 -13%

Máy bộ đàm HYT TC508

1.500.000 1.300.000

Máy Bộ đàm KENWOOD TK-2107

Máy Bộ đàm KENWOOD TK-2107

850.000 VNĐ

Bộ đàm Motorola GP600S -18%

Bộ đàm Motorola GP600S

1.350.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

May bo dam Motorola GP 1100plus -17%

Máy Bộ đàm Motorola GP 1100plus

2.250.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ

Nhắn tin qua Facebook